Skip to main content

Naše programové aktivity

Práci v Semilech jsme začali v lednu 2019 kluby, které děláme ve středu, 2x do měsíce. Scházíme se v budově fary nad kostelem (naproti ZUŠ).

Na klubu zpravidla začínáme volným časem k popovídání si, seznámení, následují (většinou dost akční ) hry. Poté následuje jádro celého setkání – společné sdílení nad poselstvím evangelia a jeho aplikací pro náš každodenní život. Zakončujeme společným jídlem/občerstvením, rozhovory, volnou zábavou…

Kromě klubů děláme i jednorázové akce – např. grilovačky, kam zveme i rodiče. V létě jsou vyvrcholením naší činnosti letní příměstské tábory (City Camp). Letos se ještě připojíme k táboru v Turnově, příští rok bychom rádi pořádali kemp přímo v Semilech.

Několikrát do roka se někteří z nás rovněž připojují k celonárodním a mezinárodním kempům Young Life (Summer Camp).

Z důvodu omezení vyplývajících z pandemie COVID-19 jsme provoz klubů od března do konce školního roku přerušili. Pokračovat budeme v září.

Co se aktuálně děje naleznete na FB stránkách Young Life Liberecký kraj, kam zveřejňujeme i naše akce.