Skip to main content

Naše programové aktivity

Ve spolupráci se školami, volnočasovými centry a partnerskými organizacemi podporujeme výuku anglického jazyka rodilými mluvčími, adaptační kurzy, service projecty, vedeme různé zájmové kroužky, pořádáme kluby a filmové večery.

Jsme schopni na poptávku škol a jiných institucí vést různé aktivity, program Impact pro osobnostní rozvoj atd.

Mimo víkendovky jsou vyvrcholením celého roku naše letní kempy.

WYLD LIFE    pro studenty od 9 do 13 let
YOUNG LIFE    pro studenty od 13 do 19 let

V KROMĚŘÍŽI PŮSOBÍME OD ROKU 2019